Thông báo: Nhận các tin tức mới nhất từ NewTricks Đăng kí ngay

Cách bảo mật trang web của bạn bằng SSL

Cách bảo mật trang web của bạn bằng SSL

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 1.  
 2.  

 

 

 

 

 1.  
  1.  
  2.  
 2.  
  1.  
  2.  
  3.  

 

Cài đặt chứng chỉ SSL ($ 75 phí một lần):  Đây là khoản phí một lần để cài đặt và cấu hình chứng chỉ SSL. Hầu hết các máy chủ cung cấp chứng chỉ miễn phí, nhưng tùy thuộc vào máy chủ lưu trữ web của bạn, có thể có thêm phí cho chứng chỉ. Liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Chứng chỉ SLL + Lưu trữ (Cài đặt SSL miễn phí + 1 tháng Lưu trữ miễn phí):
Chúng tôi sẽ bao gồm Chứng chỉ SSL miễn phí cho bất kỳ khách hàng nào lưu trữ thông qua chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp miễn phí tháng lưu trữ đầu tiên nếu bạn đề cập đến bài đăng trên blog này.

 

Getting Info...

About Author

Cuộc sống là những thông điệp.

Đăng nhận xét

Ads by Google