Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia

Cách bảo mật trang web của bạn bằng SSL

Cách bảo mật trang web của bạn bằng SSL

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 1.  
 2.  

 

 

 

 

 1.  
  1.  
  2.  
 2.  
  1.  
  2.  
  3.  

 

Cài đặt chứng chỉ SSL ($ 75 phí một lần):  Đây là khoản phí một lần để cài đặt và cấu hình chứng chỉ SSL. Hầu hết các máy chủ cung cấp chứng chỉ miễn phí, nhưng tùy thuộc vào máy chủ lưu trữ web của bạn, có thể có thêm phí cho chứng chỉ. Liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Chứng chỉ SLL + Lưu trữ (Cài đặt SSL miễn phí + 1 tháng Lưu trữ miễn phí):
Chúng tôi sẽ bao gồm Chứng chỉ SSL miễn phí cho bất kỳ khách hàng nào lưu trữ thông qua chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp miễn phí tháng lưu trữ đầu tiên nếu bạn đề cập đến bài đăng trên blog này.

 

Đọc thêm :
Đánh Giá Bài Viết:
Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt !

Đăng nhận xét