Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia

Cách thêm bài kiểm tra trên trang web blogger

Xin chào các bạn nhân dịp này mình sẽ chia sẻ cách tạo quiz trên blogger bằng html, css và javascript. 

Hướng dẫn này do một thành viên trong nhóm whatsapp của tôi, Mas Aan Triono lấy lại, dành cho những bạn muốn điều chỉnh hướng dẫn, bạn có thể nhận xét về một trong các bài viết hoặc diễn đàn của tôi hoặc bạn cũng có thể tham gia nhóm whatsapp. 

và tôi xin lỗi vì tôi không thể thực hiện tất cả các quy định, tôi sẽ chỉ đưa ra các quy định nếu tôi nghĩ rằng nó đủ thú vị, vì vậy nếu tôi chưa đáp ứng các quy định của bạn, hãy kiên nhẫn. 

Hơn nữa, tiện ích bài kiểm tra này hoàn hảo cho những bạn có blog giáo dục, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phù hợp với các ngách khác. cho các ngách khác, 

nếu bạn muốn làm một câu đố như thế này, bạn có thể đếm nó để giải trí cho khách truy cập blog của chúng tôi

Cách thực hiện một câu đố trên Blogger 

vui lòng truy cập blogger> chủ đề > chỉnh sửa html, sao chép css bên dưới và đặt nó phía trên mã]]> </ b: skin>

css

/* widget kuis by wendy code */ .wc-qws-mhs,.wc-qws-sls{position:relative;padding:10px 15px;margin:20px auto;width:100%;background-color:#fff;box-shadow: 0 2px 15px -2px rgb(0 0 0 / 12%);border-radius:3px} .wc-qws-mhs.hidden,.wc-qws-sls.hidden,#wc-qws-start.hidden,.wc-qws-knt.hidden,.wc-qws-wkt.hidden,#wcqws-made-by{visibility:hidden;opacity:0} .wc-qws-mhs input[type=text],.blogContent .widget input[type=text]{padding:15px;border-radius:3px;margin:10px 0;width:100%;border:1px solid #ddd;outline:none;background:rgba(255,255,255,0.2);color:#444} .wc-qws-mhs input[type=text]:focus,.blogContent .widget input[type=text]:focus{border-color:#f89000!important} .wc-qws-mhs input[type=text]::-webkit-input-placeholder{color:#a5a5a5;font-size:14px} button#wc-qws-lnj,button#wc-qws-start,button#wc-qws-fns{width:100%;padding:15px;outline:none;border:0;background-color:#f89000;color:#fff;border-radius:3px;margin-bottom:10px;font-size:15px;font-weight:bold}button#wc-qws-start,button#wc-qws-fns{margin-top:25px} @media screen and (min-width:500px){button#wc-qws-start,button#wc-qws-fns{max-width:300px}} .wc-qws-sls h3{text-align:center;font-size:17px} .wc-qws-sls p{font-size:15px;margin:5px auto} .wc-qws-sls p:last-child{font-size:13px;line-height:1.5em;margin-top:15px;font-style:italic;opacity:.8} .wc-qws-knt label{background-color:#E7E9EB;display:block;position:relative;padding:10px;margin-bottom:1px;cursor:pointer;border-radius:3px;font-size:18px;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;word-wrap:break-word} .wc-qws-knt input{border:2px solid #fff;box-shadow:0 0 0 1px #f89000;appearance:none;border-radius:50%;width:12px;height:12px;background-color:#fff;transition:all ease-in 0.2s} .wc-qws-knt input:checked{background-color:#f89000} .wc-qws-knt label:hover{background-color:#ddd} .wc-qws-knt input{margin-right:10px} .wc-qws-knt b{padding:0 6px;border-radius:50%;border:5px solid rgba(255,219,158);color:#f89000;margin-right:5px} .wc-qws-knt form:nth-child(n+2):before{content:'\2027 \2027 \2027'; display:block;text-align:center;font-size:28px;font-style:normal;letter-spacing:0.6em;text-indent:0.6em;margin:20px auto} /* css darkmode sesuaikan classnya jika berbeda atau hapus bagian ini */ .darkMode .wc-qws-mhs,.darkMode .wc-qws-mhs input[type=text],.darkMode .wc-qws-knt label,.darkMode .wc-qws-mhs,.darkMode .wc-qws-sls{background-color:#2d2d30;color:#fefefe} .darkMode .wc-qws-mhs input[type=text]{border-color:rgba(255,255,255,.1)}

sao chép thêm đoạn mã javascript bên dưới và đặt nó bên trên mã</body> hoặc <! - </body> -> </body>nếu bạn có đừng quên bấm vào lưu .

javascript


Phương pháp sử dụng 

Trong phần này, bạn có thể chọn đặt nó trong một bài đăng hoặc trang tĩnh miễn phí và phần tôi đã đánh dấu, bạn có thể điều chỉnh nếu cần.

Tôi đã gắn thẻ tất cả các hàm html dưới đây để giải thích chức năng của một hàm, vì vậy hãy đọc nó để hiểu công dụng của nó.

javascript
<!--[tombol mulai]--> <div style='text-align:center;'> <button id='wc-qws-start'>Mulai</button> </div> <!--[tombol mulai and]--> <!--[form input nama mahasiswa dan kelas]--> <div class='wc-qws-mhs hidden'> <input id='wc-qws-nmhs' type='text' placeholder='Nama Mahasiswa' autocomplete='off'/> <input id='wc-qws-kls' type='text' placeholder='Kelas' autocomplete='off'/> <button id='wc-qws-lnj'>Lanjutkan</button> </div> <!--[form input nama mahasiswa dan kelas and]--> <!--[kuis waktu ubah anggka 1800 dengan waktu yang di inginkan]--> <div class='wc-qws-wkt hidden'>Sisa waktu: <span id='sisa-waktu'>1800</span> detik</div> <!--[kuis konten]--> <!--[sesuaikan anggka 5 pada data-quis dengan jumlah kuis yang ada]--> <div class='wc-qws-knt hidden' data-quis='5'> <!--[kuis 1]--> <form> <p><b>1</b> Apa singkatan dari CSS?</p> <!--[value="true" untuk jawaban benar dan value="false" untuk jawaban salah ]--> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />Computer Style Sheets</label> <label><input type="radio" name="radio" value="true" />Cascading Style Sheets</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />Colorful Style Sheets</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />Creative Style Sheets</label> </form> <!--[kuis 1 and]--> <!--[kuis 2]--> <form> <p><b>2</b> Manakah sintaks CSS yang benar?</p> <!--[value="true" untuk jawaban benar dan value="false" untuk jawaban salah ]--> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />body:color=black;</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />{body:color=black;}</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />{body;color:black;}</label> <label><input type="radio" name="radio" value="true" />body{color: black;}</label> </form> <!--[kuis 2 and]--> <!--[kuis 3]--> <form> <p><b>3</b> Bagaimana memasukkan komentar dalam file CSS?</p> <!--[value="true" untuk jawaban benar dan value="false" untuk jawaban salah ]--> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />// ini komentar //</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />' ini komentar</label> <label><input type="radio" name="radio" value="true" />/* ini komentar */</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />// ini komentar</label> </form> <!--[kuis 3 and]--> <!--[kuis 4]--> <form> <p><b>4</b> Properti CSS mana yang mengontrol ukuran teks?</p> <!--[value="true" untuk jawaban benar dan value="false" untuk jawaban salah ]--> <label><input type="radio" name="radio" value="true" />font-size</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />text-style</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />font-style</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />text-size</label> </form> <!--[kuis 4 and]--> <!--[kuis 5]--> <form> <p><b>5</b> Apa sintaks CSS yang benar untuk membuat semua elemen menjadi tebal?</p> <!--[value="true" untuk jawaban benar dan value="false" untuk jawaban salah ]--> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />p{text-size:bold;}</label> <label><input type="radio" name="radio" value="true" />p{font-weight:bold;}</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />&lt;p style=&quot;text-size:bold;&quot;&gt;</label> <label><input type="radio" name="radio" value="false" />&lt;p style=&quot;font-size:bold;&quot;&gt;</label> </form> <!--[kuis 5 and]--> <!--[tambahkan kuis selanjutnya di sini dan jangan lupa untuk mengubah data-quis di atas]--> <!--[tombol selesai]--> <div style='text-align:center;'> <button id='wc-qws-fns'>Selesai</button> </div> <!--[tombol selesai and]--> </div> <!--[kuis konten and]--> <!--[tampilan selesai]--> <div class='wc-qws-sls hidden'> <h3>Selamat, Anda telah menyelesaikan kuis ini.</h3> <p>Nama Mahasiswa: <span id='nama-mahasiswa'></span></p> <p>Kelas: <span id='kelas-mahasiswa'></span></p> <p>Jawaban Benar: <span id='jawab-benar'></span></p> <p>Jawaban Salah: <span id='jawab-salah'></span></p> <p>Tidak Di Jawab: <span id='tidak-jawab'></span></p> <p>Nilai: <span id='nilai'></span></p> <p>Setelah Anda selesai mengerjakan kuis materi CSS, bagaimana perolehan nilai Anda? sukses atau perlu mengulang? <a id='wc-qws-rst' href='javascript:;'>coba lagi</a></p> </div> <!--[tampilan selesai and]-->

ok vậy đó là cách làm quiz trên blogger mà mình chia sẻ được lần này, hi vọng nó hữu ích và cảm ơn các bạn đã ghé thăm.

Đọc thêm :
Đánh Giá Bài Viết:
Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt !

2 nhận xét

  1. hôm nào ra thêm pop wp đi ad
    1. nhất trí luôn