Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia

Cách thêm Google Dịch vào blogger

Cách thêm google dịch vào blogger

 Cách thêm google dịch vào blogger

Xin chào các bạn, dạo này chán quá các bạn ạ vậy thì 6 ngày qua mình đã không ra bài mới. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm widget google dịch vào blogger, blog bạn nào hay có lượt xem từ nước ngoài thì nên thêm.

Hình minh họa

Trước khi vào bài viết các bạn nhớ ấn vào áci chuông để nhận những thông báo mới nhất nhé, cùng theo dõi bài viết nào.

Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập Blogger

Bước 2: Chọn chủ đề ➤ Chỉnh sửa HTML

Bước 3: Dán toàn bộ code dưới đây vào trên thẻ]]></b:skin>

#google_translate_element{padding:0;margin-right:5px;margin-top:15px}
.goog-te-banner-frame.skiptranslate,.goog-te-gadget-simple img,img.goog-te-gadget-icon,.goog-te-menu-value span{display:none!important}
.goog-te-menu-frame{box-shadow:none!important}
.goog-te-gadget-simple{background-color:transparent!important;background:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M20,5H10.88L10,2H4A2,2 0 0,0 2,4V17A2,2 0 0,0 4,19H11L12,22H20A2,2 0 0,0 22,20V7A2,2 0 0,0 20,5M7.17,14.59A4.09,4.09 0 0,1 3.08,10.5A4.09,4.09 0 0,1 7.17,6.41C8.21,6.41 9.16,6.78 9.91,7.5L10,7.54L8.75,8.72L8.69,8.67C8.4,8.4 7.91,8.08 7.17,8.08C5.86,8.08 4.79,9.17 4.79,10.5C4.79,11.83 5.86,12.92 7.17,12.92C8.54,12.92 9.13,12.05 9.29,11.46H7.08V9.91H11.03L11.04,10C11.08,10.19 11.09,10.38 11.09,10.59C11.09,12.94 9.5,14.59 7.17,14.59M13.2,12.88C13.53,13.5 13.94,14.06 14.39,14.58L13.85,15.11L13.2,12.88M13.97,12.12H13L12.67,11.08H16.66C16.66,11.08 16.32,12.39 15.1,13.82C14.58,13.2 14.21,12.59 13.97,12.12M21,20A1,1 0 0,1 20,21H13L15,19L14.19,16.23L15.11,15.31L17.79,18L18.5,17.27L15.81,14.59C16.71,13.56 17.41,12.34 17.73,11.08H19V10.04H15.36V9H14.32V10.04H12.36L11.18,6H20A1,1 0 0,1 21,7V20Z' fill='%23161617'/%3E%3C/svg%3E") center / 12px no-repeat;-webkit-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;background-size: 20px 20px;display:inline-block;font-weight:400;line-height: 1.8;padding:0 6px;text-align:center;white-space:nowrap;vertical-align: middle;-ms-touch-action: manipulation;touch-action:manipulation;cursor:pointer;-webkit-user-select: none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;border-left:none!important;border-top:none!important;border-bottom:none!important;border-right:none!important;border-radius: 4px}
body{top:0px!important}
Nếu template của bạn có tính năng chế độ tối và bạn cần thêm một chế độ tối khác, hãy thêm css bên dưới.
.dark-mode .goog-te-gadget-simple{background-color:transparent!important;background:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M20,5H10.88L10,2H4A2,2 0 0,0 2,4V17A2,2 0 0,0 4,19H11L12,22H20A2,2 0 0,0 22,20V7A2,2 0 0,0 20,5M7.17,14.59A4.09,4.09 0 0,1 3.08,10.5A4.09,4.09 0 0,1 7.17,6.41C8.21,6.41 9.16,6.78 9.91,7.5L10,7.54L8.75,8.72L8.69,8.67C8.4,8.4 7.91,8.08 7.17,8.08C5.86,8.08 4.79,9.17 4.79,10.5C4.79,11.83 5.86,12.92 7.17,12.92C8.54,12.92 9.13,12.05 9.29,11.46H7.08V9.91H11.03L11.04,10C11.08,10.19 11.09,10.38 11.09,10.59C11.09,12.94 9.5,14.59 7.17,14.59M13.2,12.88C13.53,13.5 13.94,14.06 14.39,14.58L13.85,15.11L13.2,12.88M13.97,12.12H13L12.67,11.08H16.66C16.66,11.08 16.32,12.39 15.1,13.82C14.58,13.2 14.21,12.59 13.97,12.12M21,20A1,1 0 0,1 20,21H13L15,19L14.19,16.23L15.11,15.31L17.79,18L18.5,17.27L15.81,14.59C16.71,13.56 17.41,12.34 17.73,11.08H19V10.04H15.36V9H14.32V10.04H12.36L11.18,6H20A1,1 0 0,1 21,7V20Z' fill='%23fff'/%3E%3C/svg%3E") center / 12px no-repeat;-webkit-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;background-size: 20px 20px;}
Bước 4: Dán toàn bộ code dưới đây vào dưới thẻ </header>
<div id='google_translate_element'></div>.dark-mode .goog-te-gadget-simple{background-color:transparent!important;background:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M20,5H10.88L10,2H4A2,2 0 0,0 2,4V17A2,2 0 0,0 4,19H11L12,22H20A2,2 0 0,0 22,20V7A2,2 0 0,0 20,5M7.17,14.59A4.09,4.09 0 0,1 3.08,10.5A4.09,4.09 0 0,1 7.17,6.41C8.21,6.41 9.16,6.78 9.91,7.5L10,7.54L8.75,8.72L8.69,8.67C8.4,8.4 7.91,8.08 7.17,8.08C5.86,8.08 4.79,9.17 4.79,10.5C4.79,11.83 5.86,12.92 7.17,12.92C8.54,12.92 9.13,12.05 9.29,11.46H7.08V9.91H11.03L11.04,10C11.08,10.19 11.09,10.38 11.09,10.59C11.09,12.94 9.5,14.59 7.17,14.59M13.2,12.88C13.53,13.5 13.94,14.06 14.39,14.58L13.85,15.11L13.2,12.88M13.97,12.12H13L12.67,11.08H16.66C16.66,11.08 16.32,12.39 15.1,13.82C14.58,13.2 14.21,12.59 13.97,12.12M21,20A1,1 0 0,1 20,21H13L15,19L14.19,16.23L15.11,15.31L17.79,18L18.5,17.27L15.81,14.59C16.71,13.56 17.41,12.34 17.73,11.08H19V10.04H15.36V9H14.32V10.04H12.36L11.18,6H20A1,1 0 0,1 21,7V20Z' fill='%23fff'/%3E%3C/svg%3E") center / 12px no-repeat;-webkit-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;background-size: 20px 20px;}
Lưu ý:dán vào chỗ bạn muốn hiển thị, nên đặt ở đầu
Bước 5: Sau đó dán toàn bộ code này trên thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// New Google Translate Widget By QuangLinhPro.Com
function googleTranslateElementInit(){new google.translate.TranslateElement({pageLanguage:'en',includedLanguages:'en,hi,or,gu,pa,ne,mr,ur,te,ta,bn,vi,id',layout:google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE},'google_translate_element')}$(".hover").mouseleave(function (){$(this).removeClass("hover")});

// Lazyload Google Translate Widget By QuangLinhPro.Com
function _0x388a(){var a=["vgjsDuO","BI5QC2rLBgL2CG","rKzSBK4","rxj0wvi","mJq3nZbICw9WwKu","vKT3AKy","DhjHy2u","BgvUz3rO","yxfMs0m","CK9AEfa","Dg9tDhjPBMC","BwThr3C","DgfIBgu","r1LcBKK","zNviBgu","wfjIuLG","wMjzCwe","yMLUza","BMn0Aw9UkcKG","CMv0DxjUicHMDq","t3rbCNG","mtaZnZa0mvjqzM1WAW","wffAuK0","zxjYB3i","ywrKrxzLBNrmAq","zeHLvge","BeH6wwK","ChjVDg90ExbL","zMrkywu","mteZmdq4EfvxwNjz","C2nYB2XS","BfH0CgW","ww9cyNu","wfHPwhi","EgXTD1i","ndm2s2nHCvvg","z2v0rwXLBwvUDa","zwvws1G","y3jLyxrLrwXLBq","C2nYB2XSvg9W","y29UC3rYDwn0BW","m3WWFdr8mxWYFa","tvj3Ag4","AKDztvK","zw1LBNq","Bg9N","tfHNswG","C0j5vgfNtMfTzq","yxj0DgvJAg11AW","Bfn4wNe","yxn5BMm","nxWYFdb8m3WXFa","C2nYAxb0","Cfjqy1K","Aw5Zzxj0qMvMBW","zuPnBLO","zeHAywy","zNzMtM4","Du5AtKG","mJu3odyYndjJyKzgz0W","mtG5zfLdq3PQ","C3bSAxq","A3vIBe4","yxrLlMPZ","x19WCM90B19F","z2XLlxrYyw5ZBa","y29UC29Szq","yxbWBhK","z2fMrgK","BufJrhC","B3bNugK","DxDMt0i","ndi5nZm5nwLfrMPerW","zg9JDw1LBNrfBa","lM5LDc9NAc9ZBq","Dgv4Dc9QyxzHCW","CM4GDgHPCYiPka","zxnOl3nJCMLWDa","C3jJ","ugHMBwC","E30Uy29UC3rYDq","mZG5mtKYvfvvD1DI","yM9KEq","rxbszvu","Ahr0Chm6lY9Jza","zw50","C0bTywLUl2DVBW","CgHVt3i","DhLWzq","y3jPChq","C2vHCMnO","C3rLBMvY","we11CwW","r2rABeK","Aw5MBW","uMjuuMW","nZeYnZi0ng9SD0jTuW","y3rVCIGICMv0Dq","vgTLy2q","venltgu"];return _0x388a=function(){return a},_0x388a()}function _0x2d45c0(a,b){return _0x20c3(b-550,a)}function _0x41fa10(a,b,c){return _0x20c3(c- -422,a)}function _0x20c3(a,b){var c=_0x388a();return _0x20c3=function(b){b-=294;var d=c[b];if(_0x20c3.ZdEWpO===void 0){var e=function(a){for(var b,c,d="",f="",g=d+e,h=0,i=0;c=a.charAt(i++);~c&&(b=h%4?b*64+c:c,h++%4)?d+=g.charCodeAt(i+10)-10==0?h:String.fromCharCode(255&b>>(-2*h&6)):0)c="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=".indexOf(c);for(var j=0,k=d.length;j<k;j++)f+="%"+("00"+d.charCodeAt(j).toString(16)).slice(-2);return decodeURIComponent(f)};_0x20c3.vetOSw=e,a=arguments,_0x20c3.ZdEWpO=!0}var f=c[0],g=b+f,h=a[g];if(!h){var i=function(a){this.vrhZkD=a,this.xSczBG=[1,0,0],this.UAQAzf=function(){return"newState"},this.aeNitk="\\w+ *\\(\\) *{\\w+ *",this.lWtBoZ="['|\"].+['|\"];? *}"};i.prototype.LenpsC=function(){var a=new RegExp(this.aeNitk+this.lWtBoZ),b=a.test(this.UAQAzf.toString())?--this.xSczBG[1]:--this.xSczBG[0];return this.sWKhxa(b)},i.prototype.sWKhxa=function(a){return!!~a?this.ufvALP(this.vrhZkD):a},i.prototype.ufvALP=function(a){for(var b=0,c=this.xSczBG.length;b<c;b++)this.xSczBG.push(Math.round(Math.random())),c=this.xSczBG.length;return a(this.xSczBG[0])},new i(_0x20c3).LenpsC(),d=_0x20c3.vetOSw(d),a[g]=d}else d=h;return d},_0x20c3(a,b)}(function(a,b){function c(a,b,c){return _0x20c3(c- -137,b)}function d(a,b,c,d){return _0x20c3(b- -939,d)}for(var e=a();;)try{var f=-parseInt(c(242,235,197,209))/1+parseInt(d(-665,-645,-655,-674))/2+-parseInt(d(-601,-554,-511,-589))/3+-parseInt(d(-616,-591,-574,-591))/4*(parseInt(c(130,158,180,143))/5)+parseInt(c(221,169,172,201))/6+parseInt(d(-571,-566,-560,-597))/7*(-parseInt(d(-636,-597,-636,-578))/8)+parseInt(d(-603,-567,-531,-550))/9;if(f===b)break;else e.push(e.shift())}catch(a){e.push(e.shift())}})(_0x388a,856579);var _0x3d7e7c=function(){var a=!0;return function(b,c){var d=a?function(){function a(a,b){return _0x20c3(b- -744,a)}if(c){var d=c[a(-363,-364,-371,-337)](b,arguments);return 

Lời Kết

Nếu có vấn đề về khiếu nại hay bản quyền vui lòng comment xuống dưới. Chúc các bạn ngày làm việc hiệu quả!

                                                                                                               Nguồn : NguyenPhong
Đọc thêm :
Đánh Giá Bài Viết:
Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt !

Đăng nhận xét