Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia

Code chuyển hướng bài viết

Code tự động chuyển hướng bài viết

Chuyển hướng không có thời gian

Ở đây là khi bạn click vào bài viết là chuyển hướng ngay lập tức mà không cần chờ đời. Khi viết bài các bạn chỉ cần chèn kèm đoạn code sau vào bài viết:

<script type="text/javascript">
window.location.href ="link
</script>

Trong đó: link là link của bài viết bạn cần chuyển hướng đến!

Ví dụ: bạn vào bài viết này của NewTricks  DEMO click vào đây nó sẽ tự động chuyển hướng bài đăng

Chuyển hướng có setup thời gian

Là bạn có thể cài đặt thêm thời gian bao lâu để nó tự động chuyển hướng cũng được. Ví dụ như là vào xem bài viết đó 30s, 60s hay 1000s gì đó rồi tự động nhảy sang bài viết khác chẳng hạn.

Khi viết bài bạn cũng chèn đoạn code ngắn sau vào bài viết:

<meta content="25;url=link" http-equiv="refresh"/>

Trong đó:

  • 25 chính là sau thời gian 25 giây nó sẽ chuyển hướng qua bài viết khác.
  • link là link bài viết bạn cần chuyển hướng đến!

Trên đây là bài viết code tự động chuyển hướng bài viết có setup thời gian cho blogspot, hi vọng sẽ giúp ích gì đó cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Đọc thêm :
Đánh Giá Bài Viết:
Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt !

Đăng nhận xét