Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia

Github Copilot - một con AI sẽ code cùng bạn.

Github thông báo về Github Copilot - một con AI sẽ code cùng bạn.

Capilot hỗ trợ khá nhiều ngôn ngữ như Python, JavaScript, TypeScript, Ruby và Go ...Capilot được xây dựng dựa trên Open AI. Được huấn luyện dựa trên hàng tỉ dòng code, được triển khai như một extension của Visual Studio Code.Hiện Capilot vẫn chưa khả dụng với tất cả mọi người, bạn có thể đăng ký sử dụng trước  

Đọc thêm :
Đánh Giá Bài Viết:
Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt !

1 nhận xét

  1. Sịn vl ad