Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia

Hướng dẫn cài đặt Anti Adblock trên Blogger

Bây giờ tôi sẽ thảo luận về Anti Adblock. Rất nhiều khách truy cập sử dụng AdBlock và làm cho thu nhập của chúng tôi trở nên kém thân thiện hơn. Blogger của tôi bây giờ sẽ chia sẻ Anti Adblock của tôi trên NewTricks Anti Adblock hiển thị thông báo cho người dùng sử dụng AdBlock để tắt AdBlock. Để biết thêm chi tiết, bạn của tôi có thể xem ảnh chụp màn hình bên dưới

1 . Cách cài đặt Anti Adblock Đăng nhập vào blogger của bạn.
2 . Chỉnh sửa HTML
3 . Tìm kiếm mã  </ b: skin>
4 . Sau đó, sao chép mã này ngay phía trên mã  </ b: skin>
#kamujahat {background: rgba (0,0,0.0,25); position: fixed; margin: auto; left: 0; right: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; Over: auto; z-index: 999999} #kamujahat .inner {background: # ec3e3e; color: #fff; box-shadow: 0 5px 20px rgba (0,0,0,0.1); text-align: center; width: 600px; padding : 40px; margin: 80px auto} #kamujahat button {padding: 10px 20px; border: 0; background: # e9e9e9; margin: 20px; box-shadow: 0 5px 10px rgba (0,0,0,0.3); con trỏ: pointer; transfer: all .2s} #kamujahat button.active {background: #fff} #kamujahat .tutorial {background: #fff; text-align: left; color: # 000; padding: 20px; height: 250px; Over: auto; line-height: 30px} #kamujahat .tutorial div {display: none} #kamujahat .tutorial div.active {display: block} #kamujahat ol {margin-left: 20px} @media (max-width: 680px) { #kamujahat .inner {width: calc (100% - 80px); margin: auto}}
5 . Sau đó tìm mã  </body>
6 . Giữ mã này ngay phía trên mã  </body>
<script src = "https://script.bloggerku.com/antiadblock/1.0/script.min.js"> </script>
7 . Lưu và Xem kết quả. Nếu bạn của tôi đã cài đặt Anti Adblock thì tốt nhất là xóa cái cũ trước. Vì sau này có thể được gấp đôi: D Hi vọng nhiều hơn cộng với các khoản thu nhập.

Cảm ơn: bloggerku
Đọc thêm :
Đánh Giá Bài Viết:
Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt !

1 nhận xét

  1. cái này lạ ghê