Thông báo: Nhận các tin tức mới nhất từ NewTricks Đăng kí ngay

Xóa bỏ JS và CSS mặc định giúp tăng tốc độ trên Blogger

Xóa bỏ JS và CSS mặc định giúp tăng tốc độ trên Blogger
Khi thiết kế một template mình luôn muốn làm chủ hoàn toàn nó. Có 2 thành phần CSSJS được Blogger tự động thêm vào, chính vì vậy chúng ta không chỉnh sửa được. Để template được hoàn toàn "sạch sẽ" ta sẽ loại bỏ 2 thành phần này.

Loại Bỏ JavaScript
Đoạn JavaScript sẽ có dạng như này
<script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1783702637-widgets.js"></script>
Mặc định Blogger sẽ tự động thêm tải một vài link CSSJS, mặc dù trong template nhưng không thấy link của những CSSJS mặc định này. Nếu bạn không thực sự cần đến chúng thì tội gì không loại bỏ chúng để tăng tốc độ tải trang và không bị báo chặn hiển thị khi kiểm tra bằng Google testing insight.

Thực hiện việc này rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm b:css='false'b:js='false' ngay sau <html như bên dưới:
<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:js='false' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateVersion='1.3.0' expr:dir='data:blog.languageDirection' lang='vi' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

Một chút sơ lược về đoạn Code này:
 • b:css='false' : Xóa bỏ css mặc định
 • b:defaultwidgetversion='2' : Nâng cấp widget lên version 2
 • b:js='false' : Xóa bỏ JS mặc định
 • b:layoutsVersion='3' : Nâng cấp layout lên Version 3
 • b:responsive='true' : Chúng ta không cần phải tắt chế độ mobile mặc định của blogspot nữa
 • b:templateVersion='1.3.0' : Nâng cấp template lên phiên bản 1.3.0

Có một số lưu ý khi xóa JavaScrip này là sẽ làm trang Bố Cục của các bạn sẽ lột sột gây khó chịu, hãy cân nhắc trước khi loại bỏ nó

Loại Bỏ CSS
Đoạn CSS mặc định sẽ có dạng
<link href="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/3597120983-css_bundle_v2.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Và dạng
<link href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=9152182979441985848&amp;zx=e72fd31e-6a82-48ee-8c55-d4450dd3212c' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#39;)media=&#39;all&#39;' rel='stylesheet'/><noscript><link href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=9152182979441985848&amp;zx=e72fd31e-6a82-48ee-8c55-d4450dd3212c' rel='stylesheet'/></noscript>

Đoạn CSS này có tác dụng hiển thị nút chỉnh sửa bài viết, chỉnh sửa widget và xóa bình luận vân vân và mây mây
Để xóa 2 đoạn này các bạn cần làm như sau:
<head> chuyển đối nó thành &lt;head&gt;
</head> chuyển đổi nó thành &lt;/head&gt;
<body> chuyển đổi nó thành &lt;body&gt;
</body> chuyển đổi thành &lt;!--<head/>&lt;!--<body/>--&gt;&lt;/body&gt;

Vui lòng không thêm bớt trong phần này

Chúc các bạn thành công!!

Getting Info...

About Author

Cuộc sống là những thông điệp.

3 nhận xét

 1. Cứ để đấy thì có nặng lắm ko ad
  1. Sự lựa chọn tốt nhất vẫn là remove đi bạn nhé
  2. Ok. Thank

Ads by Google