Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia

Tìm hiểu CSS là gì và vai trò của nó

Css là gì? Vai trò của nó?
    Cascading Stylesheets - hoặc CSS - là thứ đầu tiên bạn nên bắt đầu học sau HTML. Trong khi HTML được sử dụng để xác định cấu trúc và ngữ nghĩa của nội dung của bạn như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,… thì CSS được sử dụng để tạo kiểu. Ví dụ: bạn có thể sử dụng CSS để thay đổi phông chữ, màu sắc, kích thước và khoảng cách của nội dung, chia thành nhiều cột hoặc thêm hoạt ảnh và các tính năng trang trí khác.

Tìm hiểu CSS là gì và vai trò của nór
Tìm hiểu CSS là gì và vai trò của nó

Cấu trúc của CSS.

    Cấu trúc của một CSS đơn giản như sau:

Selector{
   properties: value;
}

 ● Selector: là các đối tượng mà chúng ta muốn tác động vào. VD: div,p hay các class,id trong HTML.  ● Properties: là các thuộc tính trong css như: backgorund,color,...
 ● Palue: là các giá chị của thuộc tính .

Đọc thêm :
Đánh Giá Bài Viết:
Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt !

Đăng nhận xét