Thông báo: Nhận các tin tức mới nhất từ NewTricks Đăng kí ngay
Breadcrumb

Breadcrumb trong Blogger chuẩn cấu trúc dữ liệu Search Console

Đối với các template mới hiện nay thì đa số không bị lỗi Breadcrumb này, nhưng các template khoảng đầu năm 2020 thì hầu như đều bị lỗi chỗ này làm ả…

Ads by Google