Thông báo: Nhận các tin tức mới nhất từ NewTricks Đăng kí ngay
Virgin

Trình biên dịch là gì ?

Trình biên dịch là gì? Trình biên dịch là một chương trình dịch mã của Ngôn ngữ Lập trình Cấp cao thành Mã Máy (Đối tượng). Mã đối tượng là ngôn ngữ…

Ads by Google