Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia
captcha

Tôi ghét CAPTCHA

Tôi có mối quan hệ yêu / ghét với CAPTCHA. Tôi thích chặn thư rác, (ai không?), Nhưng tôi ghét CAPTCHA. Kẻ thù của tôi là CAPTCHA mà Amazon Kind…