Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia
cong-nghe

150 thuật ngữ tiếng Anh mà người trong ngành CNTT phải biết

Operating system (n): hệ điều hành

Rufus chính thức cho phép người dùng "bypass" tpm 2.0 khi tạo usb cài Windows 11

Rufus là công cụ tuyệt vời để người dùng tạo USB cài đặt Windows bằng các tập tin ISO. Công cụ đơn giản và dễ sử dụng, đặc biệt là hoàn toàn miễn ph…