Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia
dns

Tăng tốc Blog Website bằng DNS Prefetch và Preconnect chuẩn SEO

Tăng tốc Blog Website bằng DNS Prefetch và Preconnect Hi xin chào các bạn, có thể các bạn đã biết. Tốc độ tải trang web của bạn sẽ đóng một phần r…