Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia
facebook-ads

4 cách chặn quảng cáo trên Facebook

1. ẨN THÔNG TIN 1.1 Không công khai thông tin cá nhân - Bước 1: Truy cập Facebook cá nhân, chọn Cài đặt - Bước 2: Chọn Quảng cáo - Bước 3: Nhấp chọn …

3 cách target đối tượng Facebook Ads phải biết

1. Target Audience là gì? Target đối tượng Facebook là gì?   1.1 Target Audience là gì?   Target Audience – hay Khách Hàng Mục Tiêu là tập hợp nh…

Từ ngữ Ads

1. Camp Là gì? VPCS Là Gì? PPE là gì? Thuật ngữ cơ bản của Facebook Ads 1.1 Camp là gì? (Campaign là gì?) Camp là viết tắt của Campaign, hay chiến dị…