Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia
fix-bugs

FIX BUGS: Breadcrumb: data-vocabulary.org schema deprecated

Chào các bạn, gần đây mình có nhận được email từ Google Search Console team, họ nói rằng blog hiện tại của mình có vấn đề với Breadcrumb. Cụ thể l…