Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia
laptop

Có nên nâng cấp CPU laptop sau một thời gian sử dụng?

Sau một thời gian gian sử dụng, khi hiệu năng của laptop không còn đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm. Chạy game nặng, các phầ…