Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia
photoshop

Tìm hiểu chức năng và cách làm việc với Brush

C ông cụ Brush cho phép bạn vẽ trên bất kỳ lớp nào, giống như một cây cọ thật. Bạn cũng sẽ có các cài đặt khác nhau để lựa chọn, có thể giúp bạn tùy…