Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia
visa

BIN là gì? Cách tạo CC từ BIN

BIN là gì? BIN (Bank Identification Number) được gọi là số nhận dạng ngân hàng. Tức là mỗi Credit Card sẽ có một dãy số riêng để phân biệt thẻ của …